บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tonproject.com

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tonproject.com

รู้จักกับ ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยคุณนคร เหรียญตระกูลชัย มีจุดประสงค์เพื่อรับพัฒนาซอฟแวร์ Web Appliation ด้วย ASP.NET โดยได้รับจ้างพัฒนาระบบทั้งรับเองโดยตรง, รับงานจากผู้อื่น และร่วมทีมกับผู้อื่น อาทิเช่น ระบบ ERP สำหรับบริษัทนายหน้าค้าประกันวินาศภัย Easy Insure Broker, ระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาภัยภิบัติใน USA (Storm Manager) และโครงการจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) ธนาคารออมสิน เป็นต้น

ต่อมาภายหลัง เมื่อบริษัทฯขยายตัวขึ้น จึงมอบหมายและได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว ผู้ซึ่งเป็นทีมพัฒนาที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ยุคแรก ช่วยดูแลลูกค้าหลักและกิจการเดิมจนเรียบร้อย

บริษัทฯ มีฐานลูกค้าสามกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศ (USA), ลูกค้าเอกชนในไทยขนาดเล็ก และลูกค้า Enterprise Solution สำหรับกลุ่มหลัง ได้ร่วมงานกับ บริษัท ซวันนา เทคโนโลยี จำกัด เพื่อรับจ้างพัฒนาระบบเพื่อองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่

2562 ถึงปัจจุบัน

ร่วมมือกับ Partner เพื่อรับงาน Enterprise Solution

2559

ปรับโครงสร้างองค์กร

เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าในไทย และลูกค้าต่างประเทศ (USA) จึงปรับโครงสร้างองค์กร ให้คุณวิทวัสเป็นผู้ดูแลลูกค้าต่างประเทศทั้งหมด และคุณนครเป็นผู้ดูแลลูกค้าในไทย เป็นหลัก

หลังจากดำเนินกิจการมา 3 ปี เพื่อรองรับการให้บริการที่มากขึ้น คุณนครจึงเชิญคุณวิทวัส มาร่วมบริหาร และรับสมัคร programmer โดยทำงานจากที่บ้าน (Remote Working) เป็นหลัก

2556

บริษัทขยายตัว

2553

จดทะเบียนบริษัท

คุณนคร เริ่มต้นกิจการโดยจดทะเบียนบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการรับพัฒนา software เป็นหลัก