บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

ความสามารถของทีม Technical Skills

ASP.NET Web Form

.NET Framework 3.5 or upper

ASP.NET MVC

.NET Framework 4.5 or upper

ASP.NET Core

Install on Window/Linux

Digital Signature

And Timestamp Intrgration

Windows Web Server

Web server Management on IIS 7 or upper

Linux Hosting

CentOS7, Nginx, .NET Core on Linux

MSSQL

Version 2014, 2016 or upper

Database

PostgresSQL

Microsoft Azure

App Service (PaaS), Database (SaaS), Virtual Machine (IaaS)